מצא מוסך קרוב:
פרסם מודעה חינם!
מצא מוסך קרוב:
הצטרף לרשימת תפוצה:
ניתן להסיר את ההשתתפותך בכל עת.

תקנון האתר ומדיניות שימוש

מדיניות פרטיות

מפעילי אתר Classic-Car.co.il (להלן: "הבעלים", "אתר") מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר. תנאים אלה מלמדים על מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, והאופן בו משתמשים הבעלים במידע הנמסר להם על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידם בעת השימוש באתר. ע"י שימוש באתר הינך מביע את הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות הנ"ל. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים. הבעלים רשאים לשנות, מעת לעת, וללא הודעה את הוראות מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

מסירת פרטים לאתר

חלק משירותי האתר מחייבים הרשמה. בעת ההרשמה, אתה עשוי להידרש למסור מידע אישי כדוגמת שם פרטי, שם משפחה, גיל, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, מספר טלפון, פרטי אמצעי תשלום ועוד. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירות. הנך מצהיר כי אתה ממלא פרטים מלאים ומדויקים והבעלים לא יישאו בכל אחריות לשימוש במידע שגוי או מוטעה שיימסר על ידך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותי האתר יישמרו על ידי הבעלים. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם באי מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותים בהם הנך נדרש למסור את המידע האישי כאמור.

אם מצאת כי המידע אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה מפורשת בכתב לתקן את המידע או למוחקו, ואנו נעשה כן. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש להנהלת האתר לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר על ידי הנהלת האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

עוגיות

מפעילי האתר אוספים, או עשויים לאסוף מידע מן הגולש, בין היתר באמצעות שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר על הכונן הקשיח של מחשבך האישי על מנת לזהותו. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, זיהוי המחשב או הרשת ממנה אתה גולש ועוד. הן עשויות לשמש גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר באתר. המידע בעוגיות מוצפן. השימוש בעוגיות הינו מקובל וסטנדרטי בתעשיית האינטרנט. אם אינך רוצה לקבל עוגיות כאמור, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

אנו עשויים להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר (ככל שישנן כאלו), מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות עוגיות במחשבך, לצורך איסוף מידע על שימושך באתר, כמו למשל פרסומות בהן צפית. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של האתר ולאתר אין גישה לעוגיות שלהן. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות שלהן עליה תוכל ללמוד באתרי האינטרנט שלהן שכתובותיהן מופיעות באתר.

השימוש במידע

בעת שתשתמש באתר, יתכן שיצטבר מידע על האופן שבו אתה משתמש בו. מידע כזה יכול שיכלול, לדוגמה, מה קראת באתר, מהם העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (כתובת ה- IP) ממנה ניגשת לאתר ועוד. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה באתר, יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר ולשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך כך לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם;
 • כדי לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים ותכנים חדשים או שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הבעלים לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאין בו כדי לזהות אותך אישית;
 • הבעלים רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיהם וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין מידע שהם עצמם יפרסמו ובין מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה לכך במהלך ההרשמה או בכל עת אחרת. אתה תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. עם זאת, הבעלים לא ימסרו מיוזמתם את פרטיך האישיים למפרסמים לשם פניה אליך בדיוור ישיר;
 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך);
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. השימוש במידע למטרה זו לא יהיה בו כדי לזהות אותך אישית;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

מסירת מידע לצד שלישי

הבעלים לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים שלהלן, ובמקרים אלההבעלים  לא יחשבו כמפרים התחייבות לפרטיות או פוגעים בפרטיות משתמש בשל שימוש או העברה של כל מידע, לרבות מידע שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו:
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
 • כאשר נדרשת העברת מידע בגין תלונות לארגון צרכני, על מנת לקדם את טובתו של צרכן, אלא אם כן תודיע במפורש כי אינך מעוניין בכך;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הבעלים או כל גוף קשור אליהם;
 • בכל מקרה שהבעלים יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • אם תפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בהתקשרות איתו, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי הבעלים צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • הבעלים יהיו רשאים להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לבעלים, ואם הבעלים יארגנו את פעילותם או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנו את המבנה המשפטי, או במקרה של פשיטת רגל,  או יתמזגו עם גוף אחר או, ימזגו את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - לתאגיד החדש, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

מדיניות פרטיות של צד שלישי

אנו רשאים להתיר לצד שלישי לפרסם באתר. צד שלישי זה רשאי לאסוף מידע באמצעות טכנולוגיות מעקב על מנת לוודא את פעילותו התקינה ויכולת התגובה לפרסומיו. כל איסוף מידע מסוג זה כפוף למדיניות הפרטיות של הצד השלישי.
אתר זה עשוי להכיל קישורים מקוונים לאתרים של צדדים שלישיים, וכמו כן, תוכן ושירותים של נותני שירות אחרים. לצדדים שלישיים אלו מדיניות פרטיות עצמאית והם עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע על מנת לאסוף מידע אישי שלך. לבעלים אין כל שליטה, אחריות וחבות כלפי אתרים של צד שלישי, התוכן שלהם או מדיניות הפרטיות שלהם. אנא בחן את מדיניות הפרטיות של כל צד שלישי בעצמך.
אבטחת מידע

הבעלים מיישמים באתר אמצעים מסחריים סבירים לאבטחת המידע האישי שלך, ולמנוע גישה או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, נוכח המגבלות שחלות על כל רשת תקשורת, הבעלים לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות למידע שהוזן על ידי משתמשים באתר.

תשלום דרך האינטרנט

חלקי האתר הכוללים פרטי תשלום מאובטחים בטכנולוגית  SSL- 128 Bit ע"י חברת Geotrust הבינלאומית (אולם מובהר כי הבעלים  זכאי להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי). פרוטוקול SSL הינו פרוטוקול סטנדרטי עולמי המקיים הצפנה של המידע העובר בין השרת לבין הדפדפן. בנוסף כל מנגנון סליקת כרטיסי האשראי מאובטח ומוגן ע"י חברת פלא קארד הישראלית (אולם מובהר כי הבעלים זכאי להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי).

הגנת פרטיות ילדים

האתר והתוכנה הפועלת בו אינם מכוונים כלפי ילדים ואינם אוספים באופן מודע ומכוון מידע אישי הנוגע לילדים מתחת לגיל 13 שנים באמצעות האתר ו/או התוכנה הקיימים בו.

מדיניות פרטיות זו מיושמת על האתר בלבד. האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, אשר האתר אינו אחראי לשמירת הפרטיות בהם. אנו מעודדים אותך לבחון את מדיניות הפרטיות בכל אתר אינטרנט שהינך מבקר בו דרך קישור מהאתר או כל אתר אחר האוסף מידע אישי ממך.


 מידע ותמונות בקטלוג רכבים חדשים

התמונות הן להמחשה בלבד. על רוכש/ת הרכב לבדוק את מפרט הרכב הספציפי שקונה.האתר לא יהיה אחראי לכל אי התאמה, אם תהיה כזו, בין התמונות המופיעות כאן לבין הרכב שיקבל קונה הרכב.
אילו רכבים כדאי לרכוש
פעמים רבות אנו תוהים אילו רכבים אנחנו יכולים לרכוש בתקציב שיש בידינו. מאמר זה יגולל בפניכם את האפשרויות העומדת בפניכם. כנסו, קראו ותיהנו מרכישת הרכב המתאים לכם
תחזוק שוטף של כלי הרכב
תחזוק נכון ובאופן שוטף של רכבנו מוגדר כחובה. תחזוק שוטף יבטיח לנו אורך חיי מנוע ובטיחות. כנסו למאמר זה ולמדו הכל אודות תחזוק נכון של רכבכם.
אופנועי ים
אופנועי ים מהווים שילוב של ספורט מוטורי וכן ספורט ימי. השילוב שבין השניים מעניק לרוכבים חוויה ממכרת ומלאת אדרנלין. אם גם אתם חושקים באופנועי ים, מומלץ כי תקראו כתבה זו ותבחרו את האחד המתאים לכם ביותר.
המדריך לרכישת רכבים ירוקים
מהם רכבים ירוקים? כיצד רוכשים רכבים מסוג זה? מה יתרונותיהם וחסרונותיהם? מה ההבדל בין רכבים חשמליים לרכבים היברידיים ועוד. כל זאת תוכלו לקרוא בכתבה זו